Video Rent

Warunki wynajmu

 1. Przed planowanym wypożyczeniem wskazana jest rezerwacja sprzętu w formie e-mail, w celu uniknięcia sytuacji równoczesnego zamówienia tego samego produktu przez kilka osób.

 2. Poinformuj nas jeśli chcesz używać sprzętu w sytuacjach o podwyższonym ryzyku np.: jacht, piach, drift, żużel, lub akcji wymagające dodatkowego zabezpieczenia.

 3. Na czas wypożyczenia sprzętu pobierana jest kaucja tytułem zabezpieczenia. Zwracana jest w momencie oddania wypożyczonego sprzętu. W szczególnych przypadkach możliwa jest rezygnacja z pobierania kaucji lub wypożyczenie sprzętu z asystentem.

 4. Jeśli spóźnisz się z oddaniem sprzętu, co spowoduje niezrealizowaniem kolejnego wypożyczenia, mamy prawo obciążyć Cię kosztami wypożyczenia za kolejną dobę.

 5. W momencie wypożyczenia spisywana jest umowa, w której marka Video-Rent.pl gwarantuje, że sprzęt jest w pełni sprawny technicznie i nie posiada wad, a wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt do momentu zwrotu.

W przypadku uszkodzenia sprzętu (nie podlegającego gwarancji) w trakcie trwania najmu, wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy (z wpłaconej kaucji) według wyceny autoryzowanego serwisu. W przypadku niemożliwości naprawy, kaucja przepada w całości.

 6. Z chwilą wydania Sprzętu klientowi, przechodzi na niego ryzyko przypadkowej utraty sprzętu, które trwa do chwili zwrotu sprzętu wynajmującemu.

 7. Aktualne ceny za wypożyczenie sprzętu są podawana w kwotach NETTO.

 8. Do wypożyczenia sprzętu niezbędne jest podanie danych osobowych.

 9. Dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi wypożyczeń, ich realizacji i rozliczenia.

 10. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

 11. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Regulamin

Umowa