Video Rent

Skontaktuj się!

Warunki wynajmu

 1. Przed planowanym wypożyczeniem wskazana jest rezerwacja sprzętu w formie wiadomości e-mail, w celu uniknięcia sytuacji równoczesnego zamówienia tego samego sprzętu przez kilka osób.

 2. Poinformuj nas jeśli chcesz używać sprzętu w sytuacjach o podwyższonym ryzyku
  np.: jacht, piach, drift, żużel, lub akcji wymagające dodatkowego zabezpieczenia.
  Nie jesteś uprawniony do wykorzystania sprzętu w ww. okolicznościach bez naszej zgody.

 3. Na czas wypożyczenia sprzętu pobierana jest kaucja tytułem zabezpieczenia. Zwracana jest w trybie natychmiastowym od dnia oddania wypożyczonego sprzętu.
  W szczególnych przypadkach możliwa jest rezygnacja z pobierania kaucji lub wypożyczenie sprzętu z asystentem.

 4. Jeśli spóźnisz się z oddaniem sprzętu lub oddasz sprzęt w stanie nienadającym
  się do dalszego wypożyczania, mamy prawo obciążyć Cię dodatkowymi opłatami.

 5. W momencie wypożyczenia spisywana jest umowa, na podstawie której wynajmujący gwarantuje, że sprzęt jest w pełni sprawny technicznie i nie posiada wad,
  a wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt do momentu zwrotu. W przypadku uszkodzenia sprzętu w trakcie trwania najmu, wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu. Ww. koszty będą pokryte w całości lub w części z wpłaconej kaucji.

 6. Z chwilą wydania sprzętu klientowi, przechodzi na niego ryzyko przypadkowej utraty sprzętu, które trwa do chwili zwrotu sprzętu wynajmującemu.

 7. Aktualne ceny za wypożyczenie sprzętu są podawana w kwotach NETTO.

 8. Podczas wydawania sprzętu możemy poprosić Cię o dokonanie przelewu weryfikacyjnego w wysokości 1 zł za pomocą przelewu BLIK.

Regulamin

Umowa